Tag Archives: Gemeenteraad

Beste mensen in Roosendaal, beste partijgenoten Tot mijn grote spijt is het nu tot een definitieve breuk met de VVD Roosendaal gekomen. Het kon niet anders meer. Ik wil met nadruk onderstrepen dat ik als liberaal in hart en nieren lid van de VVD zal blijven en kom in de komende dagen met een uitgebreide…

Read more

Nee, maar wel opnieuw 4 jaar uw vertegenwoordiger in de raad! De stemgerechtigde leden van de gemeenteraad zijn gisteren niet zonder meer akkoord gegaan met de voorgedragen wethouders. Ik ben er best wel trots op dat ook ik, totaal onverwachts, twee stemmen op mijn naam heb gekregen šŸ™‚ Zie ook het artikel In BNdeStem. Desalniettemin,…

Read more

Brief aan de gemeenteraad Afgelopen vrijdag hebben het nieuwe college en alle gemeenteraadsleden een brief mogen ontvangen van de stichting Cannawijzer waarin gesteld wordt dat het beleid van de gemeente Roosendaal en het afwachten van de landelijke wietexperimenten tot na 2022 onverantwoord is. In de aanloop naar de verkiezingen heb ik samen met Conciglio op…

Read more

De fracties van de Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks ondertekenden op vrijdag 20 april een bestuursakkoord. In het akkoord met de titel ā€œRoosendaal: Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijkā€ schetst de coalitie de contouren voor de bestuursperiode 2018-2022. Het gehele akkoord kun je hier als PDF file downloaden en bekijken. De fracties presenteren een akkoord op hoofdlijnen…

Read more

Er zijn geen hele drastische veranderingen in de verkiezingsuitslag. De Roosendaalse Lijst blijft de grootste partij van Roosendaal maar verliest wel 1 zetel. Het gaat van 9 naar 8 zetels. De Vrije Liberale Partij wordt de 2e partij van Roosendaal met 6 zetels. Een stijging van 1 zetel. Ook de VVD stijgt met 1 zetel,…

Read more

Ondanks zijn 8ste plek op de lijst van de VVD sloot Jac af als 3de met zijn voorkeursstemmen. Hij kan nu beginnen aan zijn laatste 4 jaar in de raad. Hij heeft tijd en hij heeft er zin in. Lees hier het artikel in BNdeStem over de nieuwe gemeenteraadsleden. Hierin vertelt Jac dat hij blij…

Read more

Het gebeurt niet vaak maar de raadsvergadering van vanavond was bijzonder kort. Ook bijzonder leuk. Bij een van de laatste agendapunten waar de fractie van de Nieuwe Democraten met een motie kwam op de bewonersenquĆŖte had ik de gelegenheid om ons verjaardagsfeestje van gisteren nog eens te benadrukken. Dit werd door Ton Schijvenaars op een…

Read more

In de commissievergadering van 18 januari, waar ik wederom voorzitter mocht zijn, heeft het college de raad geĆÆnformeerd over de negatieve financiĆ«le prognose voor beschermd wonen. ā€œBeschermd wonenā€ biedt mensen met psychische en psychosociale problemen de kans om een enigszins zelfstandig leven te leiden. De taak wordt door Bergen op Zoom regionaal uitgevoerd voor zes…

Read more

Beste Volgers, Hierbij een kort verslag van de commissievergadering gisterenavond. Eerst heb ik voorafgaand om 19.00 uur als (technisch) voorzitter de themabijeenkomst van de Rekenkamer over het beheer van de Openbare Ruimte mogen leiden. Het College verzocht daarbij de Raad om de conclusies en aanbevelingen over te nemen. Om 19:30 heb ik na een korte…

Read more

Op 2 januari 2018 vond de nieuwjaarsreceptie plaats georganiseerd door de gemeente Roosendaal. We werden hartelijk ontvangen in de Sint Jan door de burgemeester Niederer en zijn vrouw.Ā Na elkaar de nieuwjaarswensen te hebben uitgesproken werd me onmiddellijkĀ  heel gastvrij een plateau met dranken voorgehouden. Ik wilde echter een kopje koffie. Dat was helaas niet mogelijk,…

Read more