Jac Wezenbeek

Website URL: http://www.jacwezenbeek.nl

Verkiezingsnieuws Nieuws van Jac Wezenbeek Beste lezers, Het is nu definitief, we gaan meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Roosendaal. En wel met Vitaal Liberaal, zoals ik u in mijn vorige nieuwsbrief al vermeldde. En het wordt Lijst 10. Vitaal Liberaal wil extra aandacht voor de snelst groeiende bevolkingsgroep: de ouderen. Deze mensen zijn vaak niet…

Read more

  Laatste nieuws van fractie Wezenbeek Beste lezers, Ik zit thuis. Dat zal geen nieuws zijn voor u allen. Er wordt wel gewerkt hier door mij, veel gelezen en toch ook vergaderd. Vergaderd om met het gehele gemeentebestuur – niet te vergeten de ambtenaren – te proberen deze crisis het hoofd te bieden. Dat vergaderen…

Read more

Na alle commotie, krantenartikelen en Facebookberichten: nu het echte nieuws van de bron zelf. Na 22 november van het vorig jaar toen ik door de fractieleden uit de fractie werd gezet, vond mijn fractievoorzitter het nodig om dat via een brief aan de leden kenbaar te maken. Een brief met een aantal leugens en insinuaties.…

Read more

Mijn bijdrage aan de Algemene Beschouwingen voor de Kadernota 2020: Veilig, leefbaar en bovenal gastvrij Roosendaal Een gemeente kan ervoor zorgen dat stad en dorpen zich zichtbaar verbeteren. Doe het dan ook. Ik ben voor de doeners!!! Er is een partij die dit motto gebruikt toch? In de aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben wij…

Read more

Beste mensen in Roosendaal, beste partijgenoten Tot mijn grote spijt is het nu tot een definitieve breuk met de VVD Roosendaal gekomen. Het kon niet anders meer. Ik wil met nadruk onderstrepen dat ik als liberaal in hart en nieren lid van de VVD zal blijven en kom in de komende dagen met een uitgebreide…

Read more

50 jaar BENEGO in kerk Zilverenhoek te Kapellen (B)   Een grensstreek is altijd bijzonder. Ze stelt haar burgers voor beperkingen, ze biedt hen ook aparte kansen. Het is aan hun overheden om die beperkingen te overwinnen en de kansen in goede banen te leiden. Dit veronderstelt samenwerking tussen lokale overheden aan weerszijden van de…

Read more

31.10.18 Bijeenkomst in het oude stadhuis van Bergen op Zoom over herstructurering WVS Jac Wezenbeek was er bij als Roosendaals VVD Lid. Een korte impressie: Jos Koopman, Algemeen directeur, opende de avond met de aanwezigen duidelijk te maken dat iedereen die kan werken, maar op de arbeidsmarkt het zonder ondersteuning niet redt, dan onder Participatiewet…

Read more
Featured

Op 15 okober 2018 was is ik weer in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Nu niet voor het sociaal domein, maar voor het vluchtelingen aan het werk. er werd onder andere gepleit voor meer informatie over de ondernemersschool voor migranten. Vroege integratie en participatie bij het COA kwam aan bod. Omar Munie (voorbeeldvluchteling) vertelde zijn verhaal…

Read more

Op 20 augustus 2018 vond de eerste fractievergadering plaats na het reces. De voltallige fractie was aanwezig met onze wethouder Cees Lok, bestuurslid Robert Teusink en fractieondersteuner Harry Bruins. Op de foto is goed te zien dat ik zwaar moet nadenken…..…

Read more