Lidmaatschap VVD

Na alle commotie, krantenartikelen en Facebookberichten: nu het echte nieuws van de bron zelf.

Na 22 november van het vorig jaar toen ik door de fractieleden uit de fractie werd gezet, vond mijn fractievoorzitter het nodig om dat via een brief aan de leden kenbaar te maken. Een brief met een aantal leugens en insinuaties. Voor die insinuaties heeft de fractievoorzitter op 1 mei j.l. publiekelijk excuses aangeboden, welke door mij onder dank zijn aanvaard.

Op het verzoek van mij aan het bestuur om ook zo’n brief te mogen verzenden aan alle leden heb ik nooit antwoord gekregen. (de adressen van de leden krijgen wij – gewone leden – niet)

Begin van dit jaar besloot het bestuur van de Commissie Roosendaal de Nieuwjaarsreceptie af te gelasten en vervolgens stapte een groot deel van dat bestuur op.

Op 16 maart j.l. ontvang ik een mailbericht van Ronald Averdieck van VVD Roosendaal-Woensdrecht of ik voor “the timing being” genegen zou zijn om mezelf als “bijzonder lid” te laten registreren. Ook staat in die mail dat royement totaal niet van toepassing is, omdat ik de grondprincipes geen geweld had aangedaan.

Op zaterdag 27 april ,eind van de middag,  ontvingen de leden en ook ik dus de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering met de agenda voor 1 mei. Drie dagen voor de datum dus, terwijl de statuten zeggen dat dat: “ Het bestuur van de regio roept de leden bijeen ten hoogste 6 en tenminste 2 weken tevoren bijeen.”

Daar heb ik bij de opening van de vergadering uitgebreid wat van gezegd en gevraagd om de twee punten van de agenda die op mijn situatie betrekking hadden van de agenda te halen, omdat ik me niet voldoende had kunnen voorbereiden.

Eenzijdig, zonder de vergadering de mening te vragen, schoof de voorzitter mijn verzoek van tafel. (Over democratie gesproken!!)

Bij het agendapunt met het voorstel tot bijzonder lidmaatschap van dhr. J. Wezenbeek bleek na 2 schriftelijke stemmingen dat de meerderheid nipt besloot dat bijzonder lidmaatschap te gaan aanvragen bij het hoofdbestuur in Den Haag.

Wanneer dit verzoek niet is ingediend door het lid zelf, past het Hoofdbestuur hoor en wederhoor toe, tenzij het spoedeisend belang anders vereist. Wordt vervolgd dus…..

Ik zal me nu de komende tijd net zoals tevoren volledig blijven inzetten voor de VVD, voor mijn kiezers (dat zijn de bijna 300 Roosendalers die op mij gestemd hebben) en natuurlijk ook voor alle andere Roosendalers! Mijn gedrag is niet veranderd en zal politiek ook niet veranderen deze raadsperiode.

U kunt me altijd bellen, mailen of meepraten via de site www.jacwezenbeek.nl

Jac Wezenbeek, liberaal gemeenteraadslid voor de VVD

0653413675       j.wezenbeek@roosendaal.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *