Vitaal Liberaal

Waar hebben we het over?

Een gemeenteraadslid is een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger die de belangen van de inwoners in de gemeenteraad behartigt. De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente dat wordt uitgevoerd door het college van Burgemeester en Wethouders die vervolgens weer door de gemeenteraad op de uitvoering van het beleid worden gecontroleerd. De rol van de gemeenteraad is dus kaderstellend en controlerend. Het is dus een hele verantwoordelijkheid en het is van groot belang om dat wat inwoners willen te vertalen naar concreet beleid. Een goed luisterend oor, niet alleen in de verkiezingsperiode, is een voorwaarde om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Het maken van de juiste beslissingen vraagt daarnaast om kennis en kunde om rechtvaardig knopen te kunnen doorhakken.

Vroeger

In het verleden werd bij de gemeenteraadverkiezingen vooral gestemd op politieke partijen die garant stonden voor een zekere denkwijze en een vooraf vastgesteld programma. De te verkiezen kandidaat-raadsleden speelden een minder prominente rol en na de verkiezingen was de interactie met de burgers vaak ver te zoeken. Ik ben van mening dat dit niet meer past en dat wij als raadsleden in onze hoog technologische en snel veranderende netwerkwereld continue moeten communiceren, overleggen en verantwoording afleggen naar de burgers die we vertegenwoordigen.

2018 – 2022

Gastvrijheid en democratie. Als liberaal hanteer ik het uitgangspunt dat het individu zoveel mogelijk vrijheid moet genieten en dat daarbij overheidsbemoeienis beperkt dient te blijven tot het minimaal noodzakelijke om iedereen veilig en zo goed mogelijk te kunnen laten samenleven. Ik voel me als sociaal liberaal het meest thuis en kan het meest doen bij een sterke landelijke partij zoals de VVD waarvan ik mijn hele leven al lid van ben. Ik kan me goed vinden in de VVD standpunten en verkiezingsprogramma’s zowel landelijk als gemeentelijk. Hiernaast stel ik me volledig open en zal in de komende periode op deze website een luisterend oor zijn voor de burgers van Roosendaal!

Laat jouw stem horen en praat mee over de volgende onderwerpen:

Spelregels

Om actief mee te kunnen praten moet je je wel eerst registreren, per onderwerp lid worden van de discussiegroep en natuurlijk rekening houden met de richtlijnen en fatsoensnormen die we hanteren. Je kunt daarbij mij of andere geregistreerde deelnemers ook persoonlijke berichten sturen. Heb je ideeën om de communicatie op deze website verder te verbeteren dan horen we dat natuurlijk graag. Ook zou ik het op prijs stellen mij te helpen om zoveel mogelijk mensen gastvrij uit te nodigen en in de discussies te betrekken. Zo werkt onze democratie volgens mij het best! 🙂 Jac