Vitaal Liberaal

Groepsdirectory

 • Groepslogo van Openbare orde en veiligheid
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  De burgemeester in de gemeente heeft het gezag over de politie en de brandweer. Hij kan deze inzetten wanneer dat nodig is. Elke gemeente heeft ook een Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin regels staan […]

  Publieke groep / 4 leden
 • Groepslogo van Conciglio
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  Alles over Samenwerken en Samen Werken in Roosendaal. Conciglio streeft naar optimale verbondenheid en samenwerking tussen alle mensen. Conciglio stelt het individu centraal en hanteert het derde alternatief van […]

  Publieke groep / 4 leden
 • Groepslogo van Burgerzaken
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  De gemeente houdt precies bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie personen (BRP). Ook geeft de gemeente allerlei officiële documenten uit, zoals een paspoort, een identiteitskaart en een rijbewijs.

  Publieke groep / 3 leden
 • Groepslogo van Sociale zaken en werkgelegenheid
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de Participatiewet. Een gemeente zal proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, krijgt een […]

  Publieke groep / 3 leden
 • Groepslogo van Asielbeleid en integratie
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  Gemeenten moeten asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning volgens een bepaalde verdeelsleutel van het Rijk huisvesten. Na vijf jaar kunnen ze een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Na een […]

  Publieke groep / 3 leden
 • Groepslogo van Onderwijs
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  De belangrijkste taak op het gebied van onderwijs is huisvesting van de scholen. Daarnaast geven gemeenten geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Ook houden zij toezicht op naleving van de Leerplichtwet.

  Publieke groep / 3 leden
 • Groepslogo van Milieubeheer
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  Een belangrijke landelijke wet is de Wet milieubeheer. Deze regelt onder meer de gescheiden inzameling van huisvuil en de kwaliteit van de lucht. De gemeente zorgt voor uitvoering en naleving van de wet. De […]

  Publieke groep / 3 leden
 • Groepslogo van Begroting
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  Het uitvoeren van de gemeentelijke taken kost veel geld. Dat geld komt natuurlijk ook ergens vandaan. De gemeente krijgt ongeveer 60% van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners, de […]

  Publieke groep / 3 leden
 • Groepslogo van Verkeer en vervoer
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  Straten en wegen, voetpaden, parkeerterreinen en fietsroutes: allemaal zaken waarmee de gemeente veelvuldig te maken heeft. De gemeente moet zorgen voor aanleg en onderhoud. Om alle verkeer in goede banen te […]

  Publieke groep / 4 leden
 • Groepslogo van Economische zaken
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  De gemeente zorgt voor een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en voor markten. De middenstand is gebaat bij mooie winkelstraten. Ook de openingstijden van winkels worden door de gemeente vastgesteld.

  Publieke groep / 4 leden
 • Groepslogo van Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  Voor de inrichting van de gemeente moeten structuurvisies en bestemmingsplannen worden gemaakt. In een bestemmingsplan legt de gemeente precies vast hoe een gebied er uit moet zien. Welk deel is bestemd voor […]

  Publieke groep / 4 leden
 • Groepslogo van Zorg, welzijn en volksgezondheid
  Actief 6 jaren, 3 maanden geleden

  De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een belangrijke taak van de gemeente. Deze wet regelt onder meer allerlei taken op het gebied van zorg voor de inwoners, bijvoorbeeld thuiszorg. Ook […]

  Publieke groep / 4 leden
 • Groepslogo van Cultuur, sport en recreatie
  Actief 6 jaren, 4 maanden geleden

  Hierbij gaat het vaak om subsidies en het beschikbaar stellen van ruimten. We kunnen hierbij denken aan een schouwburg, maar ook aan sportvelden of een zwembad. Ook heeft de gemeente vaak de zorg voor een […]

  Publieke groep / 3 leden