Tekort bij beschermd wonen.

In de commissievergadering van 18 januari, waar ik wederom voorzitter mocht zijn, heeft het college de raad geïnformeerd over de negatieve financiële prognose voor beschermd wonen. “Beschermd wonen” biedt mensen met psychische en psychosociale problemen de kans om een enigszins zelfstandig leven te leiden. De taak wordt door Bergen op Zoom regionaal uitgevoerd voor zes gemeenten waaronder Roosendaal.Het macrobudget wordt sinds 2015 vanuit het Rijk verdeeld op basis van een inmiddels achterhaald historisch verdienmodel.

De regio ontvangt per volwassen inwoner € 50,= terwijl het gemiddelde van alle regio’s in Nederland op € 110,= uur ligt. Hierdoor ontstaat er als niets verandert in 2018 een tekort van 5 miljoen Euro waarvan 1,5 miljoen voor rekening van Roosendaal gaat komen. De belangrijkste reden voor het tekort zijn de gestegen cliëntaantallen sinds de overdracht in 2015 van deze taak van landelijke overheid naar de gemeenten in 2015. Daarnaast is er sprake van een stijging in de tarieven. Wij zijn van dit alles allemaal behoorlijk geschrokken.

De VVD heeft dan ook, bij monde van Sanneke Vermeulen, een flink aantal kritische vragen gesteld. Tevens hebben wij als VVD benadrukt dat, zolang er geen concrete oplossing voorhanden is, de tering flink naar de nering zou moeten worden gezet. Een nieuw, groter tekort in 2019 is voor de VVD onwenselijk.

Kijk hieronder naar het fragment uit de commissievergadering over dit onderwerp.

De volgende gemeenteraadsvergadering is 25 januari om 19:30 uur. Deze vergadering is life op het Internet te volgen! Klik hier voor toegang tot de agenda, alle relevante documenten en de beelden.

Jac

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *