Bestuursakkoord 2018 – 2022

De fracties van de Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks ondertekenden op vrijdag 20
april een bestuursakkoord. In het akkoord met de titel “Roosendaal: Duurzaam, Sterk,
Aantrekkelijk” schetst de coalitie de contouren voor de bestuursperiode 2018-2022.

Het gehele akkoord kun je hier als PDF file downloaden en bekijken.

De fracties presenteren een akkoord op hoofdlijnen en – helemaal in overeenstemming met Conciglio gedachtegoed – nodigen de raad, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit om de komende vier jaar mee te denken en werken aan de uitwerking van het akkoord.

De vier hoofdonderwerpen van het akkoord zijn: duurzaam Roosendaal, sterk en gezond Roosendaal, aantrekkelijk Roosendaal en goed bestuur.

Graag wil ik zo veel mogelijk van iedereen inhoudelijke feedback op dit bestuursakkoord. Waar zijn we het mee eens, wat moet er anders en waarom etc etc.

Ik hoor graag! , Jac