Eerste Commissievergadering 2018

Beste Volgers,

Hierbij een kort verslag van de commissievergadering gisterenavond. Eerst heb ik voorafgaand om 19.00 uur als (technisch) voorzitter de themabijeenkomst van de Rekenkamer over het beheer van de Openbare Ruimte mogen leiden. Het College verzocht daarbij de Raad om de conclusies en aanbevelingen over te nemen.

Om 19:30 heb ik na een korte onderbreking de commissievergadering mogen voorzitten als vervanger voor Cees Jansen die verhinderd was. Het eerste echte agendapunt ging over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor Heerma van Vosstraat 38 in Roosendaal. Er was hierover slechts een hele korte discussie. Het tweede punt, agendapunt 5, over de bewoner enquête duurde aanzienlijk langer. Het agendapunt gaat door naar de raadsvergadering met een mogelijke motie van de Nieuwe Democraten. Het agendapunt met betrekking tot de aanpassing van de rotonde aan de Beethovenlaan kon ook snel worden afgehandeld. De meeste tijd is gisteren besteed aan het afstoten van het Essentgebouw waarover vooral discussie werd gevoerd met betrekking tot de gehuisveste stichtingen en verenigingen. Wethouder Theunis heeft aan de hand van de eerder door Michael Yap van de PVDA gestelde vragen iedereen geïnformeerd over de huidige status van de verschillende lopende besprekingen. Ook Mariadal kwam hier kortstondig ter sprake. De aanwezige commissieleden en fracties konden uiteindelijk instemmen. Tenslotte werd de vergadering door wethouder Verbraak geïnformeerd dat het college heeft ingestemd met het regionale afsprakenkader bedrijventerreinen en het convenant kantorenbeleid. In de discussie wist de heer Klaver van de PVDA de vinger te leggen op wat zere plekken.

Al met al was het een heel goede eerste commissievergadering dit jaar! Weten jullie overigens dat je de raadsvergaderingen live op het Internet kunt volgen en later ook nog eens kunt terugkijken? Altijd de moeite waard om nog eens iets goed te bekijken of alle stukken in te zien. De relevante stukken zijn zelfs te downloaden!

Iedereen alvast een heel goed weekend toegewenst!

Jac Wezenbeek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *