Vitaal Liberaal

Beste mensen in Roosendaal, beste partijgenoten

Tot mijn grote spijt is het nu tot een definitieve breuk met de VVD Roosendaal gekomen. Het kon niet anders meer. Ik wil met nadruk onderstrepen dat ik als liberaal in hart en nieren lid van de VVD zal blijven en kom in de komende dagen met een uitgebreide verklaring over het hoe en waarom! Ook met mijn plannen hoe ik in het belang van alle Roosendalers zal trachten uw belangen te behartigen en daarbij vooral mijn best te doen de binnenstad opnieuw vooruit te helpen in de vaart der volkeren.

Jac Wezenbeek
23 november 2018

Zie ook: https://www.bndestem.nl/roosendaal/vvd-roosendaal-breekt-met-raadslid-jac-wezenbeek-geen-vertrouwen-meer~a68946ce/