Drugsoverlast Roosendaal

Sinds de sluiting van de coffeeshops in de gemeente Roosendaal zien de veiligheidscijfers er beter uit. We weren meer dan twee miljoen drugstoeristen per jaar. Helaas is de straathandel niet helemaal verdwenen. Dat is ook onmogelijk, of je nu wel of niet voorstander bent van gedoogbeleid. De VVD hecht enorm aan een voortdurende bestrijding van de ongereguleerde straathandel. Wij stimuleren meer cameratoezicht op plaatsen waar deze vorm van handel frequent wordt bedreven. De VVD ziet ook een schone taak weggelegd voor de politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en buurtpreventieteams.

Bovenstaande uitgangspunten geven het standpunt van de VVD Roosendaal met betrekking tot de drugsoverlast in onze gemeente en zijn te lezen in het verkiezingsprogramma voor 2018 – 2022. Ik kan me hier goed in vinden. Het is onacceptabel dat criminaliteit niet alleen welig tiert, maar ook steeds verder verhard, waarbij de veiligheid van onze inwoners in het gedrang komt. De recente schietincidenten in de woonwijken zijn onacceptabel. Iedereen zal het daar mee eens zijn. Niet alleen de overlast ook het gebruik van drugs zal in het kader van onze gezondheid moeten worden aangepakt.

Als volksvertegenwoordiger en als horecaman wil ik – duurzame – oplossingen en wil daar op een professionele en genuanceerde manier naar kijken. Ik ben daarbij van mening dat een belangrijk deel van de problemen ontstaan zijn door een inconsequent beleid op het gebied van de handel in softdrugs. Het accepteren van het gebruik en het gedogen van de verkoop zonder dat de productie en inkoop geregeld is, is niet slim en heeft de ontwikkeling van criminaliteit in de hand gewerkt. Ik ben dan ook blij dat het huidige kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66 en CU) nu stappen zet om de zogenaamde achterdeur te gaan regelen. Ik noem dat niet reguleren maar spreek liever van normaliseren.

In Roosendaal wordt de drugsoverlast als bijzonder hoog ervaren. Dat blijkt uit de CBS veiligheidsmonitor en uit de meest recente bewoners enquête. Er is geen partij die hier niet iets aan wilt doen. Echter de meningen zijn verdeeld over hoe dat de problemen aangepakt moeten worden. Er wordt vaak verwezen naar de problemen van voor 2009 en er wordt onvoldoende rekening gehouden met de kennis en ervaringen van nu. Als Conciglio aanhanger en als liberaal volksvertegenwoordiger wil ik dan ook dat we ons gezamenlijk gaan oriënteren op mogelijke oplossingen en gaan samenwerken om de drugsoverlast en criminaliteit in onze gemeente te gaan bestrijden.

Het gebruik van genotsmiddelen is niet altijd even gezond. Als SVH-Meesterschenker weet ik goed dat naast alle verschillende lekkere dranken er natuurlijk ook zoiets als alcoholverslaving bestaat. Alcohol wat als drug beschouwd wordt als gevaarlijker dan de producten van de cannabis plant. Of we het nu leuk vinden of niet we kunnen niet ontkennen dat het gebruik van Cannabis producten, net zoals alcohol en tabak, gewoon gebeurt. Dat kunnen we niet voorkomen. Wat we wel kunnen voorkomen is dat we op een andere en beter manier om moeten gaan met de negatieve aspecten rond de productie, distributie en gebruik ervan. Hoe? Dat is de discussie van dit moment en daar moet aan gewerkt worden. Ik ben er klaar voor en heb nu alle tijd om me samen met anderen in te gaan zetten om de veiligheidsproblematiek en drugsoverlast in Roosendaal aan te gaan pakken.

Foto Christian Traets

2 Comments

  1. Wat ik mis in de de discussie over drugsgerelateerde criminaliteit is de rol van de gebruiker. Geen gebruiker=geen drugs=geen criminaliteit. Ik weet dat dat te simpel is geredeneerd, maar nu komt de gebruiker er wel heel makkelijk mee weg. Zeker als we weten dat party-drugs in alle lagen van de bevolking – tot in bestuurderskringen ! – worden gebruikt, mag hier wel wat meer aandacht naar toe. Voorlichtingscampagnes waarin niet alleen over de gezondheidsrisico’s wordt gerept, maar ook over de sociaal maatschappelijke aspecten van drugsgebruik. Nu zitten vaak gebruikers van drugs te klagen over de criminaliteit.
    Wat soft drugs betreft: Die moeten helemaal gelijkgeschakeld worden aan alcohol, waarmee wat dat betreft de criminelen alle wind uit de zeilen wordt gehaald.

    1. Op de informatieavond zal ook Dimitri Breeuwer aanwezig zijn. Die kan wellicht heel verstandige dingen zeggen over de gebruikers. Ik ben het voor het gelijkschakelen met alcohol behoorlijk met je eens het zal de wind uit de zeilen nemen en daarnaast de bestrijding van harddrugs gemakkelijker maken zodat juist daar harder kan worden opgetreden. Ben benieuwd naar dinsdagavond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *