Samenstadjesterker.nl

We willen graag het initiatief van samenstadjesterker.nl onder de aandacht brengen. Geheel in de gedachten filosofie van Conciglio gaat het hier over met elkaar samen te werken om tot een beter geheel te komen. Het initiatief van samenstadjesterker.nl is er op gericht om de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal te stimuleren samen te werken op diverse gebieden en niet te gaan concurreren met elkaar. Het doel hiervan is om West-Brabant sterker als geheel te laten worden.

Manifest

Hiervoor hebben ze een manifest opgesteld waarin o.a. staat dat de gemeenten gezamenlijk antwoord moeten geven op een aantal maatschappelijke vraagstukken die betrekking hebben op de vergrijzing en ontgroening van de gemeenten, de ontwikkeling van de maakindustrie, woon- en leefklimaat die aantrekkelijk blijft voor jongere mensen en een beleid op het gebied van zorg en onderwijs die is gebaseerd op de regio.In het manifest roepen ze de gemeentebesturen van Roosendaal en Bergen op Zoom op om in deze regio samen hierin de leiding te nemen.

Bekijk hier het manifest

Tom Cats en Jac Wezenbeek

Tom Cats (VVD Bergen op Zoom) en Jac Wezenbeek (VVD Roosendaal) sloegen al de handen in elkaar en zullen dit vergaand doorzetten door het manifest te ondersteunen. Zij werken al geruime tijd samen als VVD’ers en als Conciglio raadsleden. Zij zetten zich in om statushouders voor de horeca op te leiden in samenwerking met het ROC West Brabant. Tom Cats : “Er is zoveel ongekend talent onder de statushouders, we moeten ze onderdompelen in de Nederlandse taal en opleiden. Inburgeren door participatie met participatieverklaringstrajecten zoals  statushouders voor ouderen, statushouders voor statushouders,  statushouders voor dak en thuislozen of statushouders en sport ( samen met de Fitfabriek ) enz. “

Samenstadjesterker.nl

Meer informatie kun je vinden op samenstadjesterker.nl en wij roepen hierbij niet alleen de Conciglio raadsleden, maar alle raadsleden van Bergen op Zoom en Roosendaal op nu al dit manifest te ondersteunen zodat er goede draagvlak is voor na de verkiezingen!

 

 

 

1 Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *