Oneerlijke concurrentie

KHN blij met Kamervragen VVD over oneerlijke concurrentie door gesubsidieerde instellingen

De fractie van de VVD in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan staatssecretaris van EZ, Mona Keijzer, over gesubsidieerde instellingen die concurreren met horecaondernemers. Centrale vraag is of culturele instellingen de horeca in hun pand mogen ondersteunen met subsidiegeld dat daar niet voor is bedoeld. KHN wil dat deze oneerlijke concurrentie een halt wordt toegeroepen. Jac, en ook al zijn vader, hebben zich altijd al sterk gemaakt om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Het oneigenlijk gebruik van subsidiegeld voor horeca-activiteiten zie je onder meer bij het filmtheater in Arnhem. De VVD-Kamerleden Wörsdörfer en Veldman willen van de staatssecretaris van EZ weten of een lening aan het horecabedrijf van dit filmtheater op eerlijke voorwaarden door de gemeente is verstrekt.

Misbruik subsidiegeld

Het filmtheater in Arnhem kreeg onlangs een lening van ruim 300.000 euro met een relatief laag rentepercentage (1,5 procent). Omdat het horecabedrijf is ondergebracht in een aparte BV, rijst de vraag of hier sprake is van oneerlijke staatssteun. KHN vindt dat culturele instellingen als deze verkeerd omgaan met subsidiegeld. Het kan toch niet zo zijn dat ze een fors bedrag aan gemeentelijke subsidie ontvangen die ze vervolgens inzetten om de lokale horeca te beconcurreren?

Voorbeelden in het hele land

Het voorval in Arnhem staat niet op zichzelf. In heel Nederland zijn voorbeelden van gesubsidieerde instellingen die een ‘Horeca BV’ oprichten om de regelgeving te ontduiken. Een bekend voorval is ook het poppodium Tivoli Vredenburg in de gemeente Utrecht. Tijdens een politiek debat van KHN Utrecht op 12 februari jl. gaf de VVD Utrecht samen met CDA, D66 en de PvdA aan dat ze willen onderzoeken hoe de commerciële horeca losgekoppeld kan worden van de stichting Tivoli.

Gemeenten en landelijk politiek moeten aan de bak

KHN vecht al jaren tegen zogenaamde paracommerciële instellingen die zorgen voor een ongelijk speelveld met horecaondernemers. Gemeenten moeten er volgens KHN voor zorgen dat dit wordt aangepakt. Bijvoorbeeld door het beperken van de schenktijden van een gesubsidieerde instelling, zoals een theater of sportkantine. Daarnaast vinden wij dat er landelijke regels moeten komen zodat een commerciële BV van een stichting niet langer kan profiteren van (cultuur)subsidies.

Download hier de vragen van de VVD