Update: het bestuursakkoord

Nu het bestuursakkoord een feit is geworden namen we even de tijd om met Jac om de tafel te gaan zitten om te kijken hoe hij denkt over het bestuursakkoord. Jac heeft helaas niet bij de onderhandelingen mogen plaats nemen en dat vind hij wel spijtig. Hij had graag mee willen praten over dit mooie  akkoord. Ook betreurt hij het dat er tot op heden nog geen verslagen naar buiten gekomen zijn van de formatiegesprekken o.l.v. René Mol. Verslagen van de informatiegesprekken waren er wel redelijk snel. Graag had hij een volledig beeld gekregen van de onderhandelingen. Vooral omdat in hetzelfde bestuursakkoord er een transparante bestuursstijl wordt voorgespiegeld. Dat blijkt nog niet uit het niet openbaar maken van de formatiegesprekken.

“Gewoon doen !”

Bij de inleiding worden de overige raadsfractie uitgenodigd om te komen tot aanvullingen op dit akkoord. Gewoon Doen zegt VVD-er in hart en nieren Jac Wezenbeek. Want het college zegt die aanvullingen te zullen meewegen in de uitwerking van het akkoord.

Jac is heel blij met de uitspraak dat het nieuwe College kiest voor een duidelijke, open bestuursstijl en voor een respectvolle bestuurscultuur. Ze gaan zich ook inzetten voor een goede samenwerking tussen ALLE fracties in de raad. Hulde daarvoor!!

Ook is hij blij heel blij met de passage dat het College zich meer zal inzetten op hulp en ondersteuning van ervaringsdeskundigen. “Ik weet er wel een paar,” aldus Jac Wezenbeek.

De kennis en ervaring van onze 67+’ers wil het College beter gaan benutten voor onze samenleving en dat vindt hij een prima idee.

Er staat in het bestuursakkoord ook dat de aanpak van drugscriminaliteit en -overlast zichtbaar beter wordt. Hier kan Jac zich niet bij aansluiten : “Dat zicht zie ik nog niet en ben  toch vaak op straat in de stad en de wijken……”

Dat we een fijne gemeente zijn om in te wonen onderschrijft hij graag.

Er zal een meer actieve lobby richting Den Bosch, De Haag en Brussel zijn en dat juicht Jac natuurlijk toe.

Er staat ook dat de raad zich goed moet informeren en actief de samenleving moet gaan opzoeken. “Dat doe ik graag met u op mijn platform met de Conciglio gedachte in mijn achterzak,” zegt Jac.

De gemeenteraad krijgt de ruimte om kaders en strategische beleidskeuzes mee te geven aan het College. Jac zal dat zeker proberen te doen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *