Bestuursakkoord

Inmiddels is het al weer ruim een maand geleden dat de verkiezingsuitslag voor de gemeenteraad bekend zijn gemaakt. Ik ben een ieder die op mij gestemd heeft dankbaar voor de steun die ze mij gegeven hebben om nog eens 4 jaar in de gemeenteraad te kunnen zitten. Via mijn website zou ik ook graag jullie input willen hebben, maar daarover straks meer.

45,68% heeft gestemd

Van de 61.947 kiesgerechtigden in de gemeente Roosendaal hebben er 28.297 mensen gestemd, dat is 45,68%. Echte hele grote veranderingen in de verdeling waren er niet. Bijna alle coalitie partners verloren een zetel ( Roosendaalse Lijst en CDA 1 zetel, Sp zelfs 2 zetels) alleen wij VVD’ers wonnen er een zetel bij en gingen van 4 naar 5 zetels. Ook de VLP won een zetel en werd hierdoor de op één na grootste partij. Meer over de uitslagen vind je op de website van de gemeente Roosendaal op de volgende link : https://roosendaal.nl/uitslag-verkiezingen-gemeenteraad-2018

Bestuursakkoord

Op 20 april is het bestuursakkoord getekend door de nieuwe coalitie bestaande uit de Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en Groen Links. De coalitie zet in op duurzaamheid, sterk en aantrekkelijk Roosendaal. In het bestuursakkoord staat ook dat er wordt gestreefd naar een transparante bestuursstijl. Dit spreekt mij als Conciglio aanhanger natuurlijk enorm aan, dit is namelijk precies waar Conciglio voor staat.  De drie  opgaven voor een goed bestuur zijn : netwerksamenwerking, dienstverlening en transparante bestuursstijl. Ik zal hier zeker mijn steentje aan bijdragen door met jullie, de inwoners in gesprek te blijven. Wil je het hele bestuursakkoord lezen, download deze dan hier: Bestuursakkoord 2018-2022

Gezamenlijk bespreken

8 mei komt de raad voor het eerst weer bij elkaar om gezamenlijk het bestuursakkoord te bespreken en kunnen de raadsleden het akkoord aanvullen. Hier de agenda voor deze vergadering : https://raad.roosendaal.nl/actueel/belangrijke_informatie_raadsbijeenkomst_8_mei/

Praat met mij mee!

Voor mij is de tijd aangebroken om nu met jullie in gesprek te gaan. Op mijn website zullen onderwerpen besproken die de revue passeren tijdens de raadsvergaderingen. Ik zal je op de hoogte houden van de gedane beslissingen die er op de onderwerpen worden genomen. Maar ook zal ik je op de hoogte houden van onderwerpen die mij aan het hart gaan. En ik vraag jullie met onderwerpen te komen die jullie besproken willen hebben. Meld je dus snel aan op mijn website www.jacwezenbeek.nl en praat met mij mee!

Kom eens langs

Uiteraard kun je ook bij een raadsvergadering aanwezig zijn of kijken via internet. Voor alle informatie over deze mogelijkheden kun je kijken op de website van de gemeente Roosendaal.

Met gastvrije en liberale groet,
Jac Wezenbeek